Nowy zarząd Przewozów Regionalnych

5 lutego br. rada nadzorcza Przewozów Regionalnych powołała nowy zarząd spółki. Od dziś spółką będą kierowali: Tomasz Pasikowski, na stanowisku prezesa zarządu – dyrektora generalnego, oraz Wojciech Kroskowski, na stanowisku członka zarządu – dyrektora finansowego.

5 lutego wprowadzone zostały zmiany w składzie zarządu Przewozów Regionalnych. Dziś swoją działalność zakończył dotychczasowy (trzyosobowy) zarząd spółki. Decyzją rady nadzorczej powołany został nowy zarząd PR. Od 5 lutego Przewozami Regionalnymi kierują: Tomasz Pasikowski (prezes zarządu – dyrektor generalny) i Wojciech Kroskowski (członek zarządu – dyrektor finansowy).

***

Tomasz Pasikowski jest specjalistą w skutecznym i efektywnym zarządzaniu zmianą i procesami restrukturyzacyjnymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych projektów związanych z restrukturyzacjami w różnych sektorach: samorządowym, rządowym i komercyjnym (duże korporacje i instytucje operujące na rynkach międzynarodowych). Tomasz Pasikowski posiada rozległe doświadczenie w obszarze zarządzania, zajmował stanowiska menadżerskie wyższego szczebla, m.in. w: BRE Banku, Narodowym Banku Polskim i Ministerstwie Finansów. Przez wiele lat pełnił funkcje wiceprezydenta i prezydenta Grudziądza. Ukończył prawo i ekonomikę transportu morskiego na Uniwersytecie Gdańskim.

Wojciech Kroskowski posiada duże doświadczenie zawodowe w bankowości i finansach. W ostatnich latach pracował na stanowiskach menedżerskich wysokiego szczebla, m.in. w: Banku BPH, GE Money Banku, GE Banku Mieszkaniowego, GE Capital Banku, GE Capital Banku Switzerland. Ukończył ekonomię na Wydziale Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego.