Nowy rozkład jazdy 2014/2015 - zmiana od 14 grudnia 2014 r.

małopolskie

Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie uprzejmie informuje, iż z dniem 14.XII.2014 r. wchodzi w życie nowy roczny rozkład jazdy 2014/15.

Oferta przewozowa w nowym rozkładzie jazdy jest zasadniczo zbliżona do tej funkcjonującej w rozkładzie jazdy 2013/14. Na niektórych liniach zaszło jednak kilka istotnych zmian wynikających przede wszystkim z prowadzonych prac modernizacyjnych oraz zmiany przewoźnika obsługującego daną linię.

Podobnie jak to miało miejsce w dotychczas obowiązującym rozkładzie jazdy zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w trakcie obowiązywania rozkładu jazdy 2014/15 będzie wprowadzać tymczasowe zmiany w ramach tzw. cykli zamknięciowych z uwagi na prowadzone prace modernizacyjne i naprawcze na sieci kolejowej. Wyznaczonych zostało 6 takich cykli w następujących terminach:

- 14 grudnia 2014 r. – 14 marca 2015 r.

- 15 marca – 25 kwietnia 2015 r.

- 26 kwietnia – 13 czerwca 2015 r.

- 14 czerwca – 31 sierpnia 2015 r.

- 1 września – 17 października 2015 r.

- 18 października – 12 grudnia 2015 r.

Zmienione rozkłady jazdy będą dostępne dla podróżnych na 21 dni przed wejściem w życie kolejnych cykli zamknięciowych.

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o zmianach na poszczególnych trasach wynikające ze zmian w ofercie przewozowej w rozkładzie jazdy 2014/2015 oraz będące skutkiem prac prowadzonych w pierwszym cyklu zamknięciowym obowiązującym od 14.XII.2014 r. do 14.III.2015 r.

Linia Kraków – Kalwaria Zebrzydowska – Bielsko-Biała

 • Z dniem wejścia w życie nowego rozkładu jazdy Przewozy Regionalne sp. z o.o. przejmuje obsługę połączeń na całej linii nr 117 Kalwaria Zebrzydowska – Bielsko-Biała. W związku z powyższym zmieni się układ połączeń na przedmiotowej linii. Najistotniejszą zmianą będzie przywrócenie bezpośrednich pociągów codziennego kursowania w relacji Kraków – Bielsko-Biała w ilości 3 par. Ofertę tą uzupełniać będą pociągi w rel. Wadowice – Bielsko-Biała - Wadowice zapewniające dowóz do Bielska-Białej na godz. 7.00 i 8.00 oraz odwóz z Bielska-Białej po godz. 16.00 i 19.00. Jednocześnie utrzymany zostanie cieszący się dużym zainteresowaniem pociąg studencki wyjeżdżający z Krakowa do Bielska-Białej w piątek wieczorem i powracający do Krakowa w niedzielny wieczór.
 • Wraz z powrotem do codziennego kursowania pociągów naszej spółki na odcinku Wadowice  – Bielsko-Biała proponujemy podróżnym również specjalną ofertę taryfową obowiązującą pomiędzy stacjami Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona a Bielsko-Biała z cenami biletów jednorazowych niższymi nawet o ponad 60%. Obniżce o nawet 50% ulegną również ceny biletów miesięcznych. Przykładowe ceny biletów:
  • Kalwaria Z. Lanckorona – Bielsko Biała – jednorazowy 6,00 zł / miesięczny 209,00 zł
  • Wadowice – Bielsko-Biała – jednorazowy 4,50 zł / miesięczny 159,00 zł,
  • Andrychów – Bielsko-Biała – jednorazowy 3,00 zł / miesięczny 99,00 zł,
  • Kęty – Bielsko-Biała – jednorazowy 2,50 zł / miesięczny 79,00 zł
  • Kozy – Bielsko-Biała – jednorazowy 2,00 zł / miesięczny 69,00 zł

Od podanych wyżej cen obowiązują ulgi ustawowe: 33%, 37% (jednorazowe), 49% (miesięczne) oraz 51%.

 • Odświeżona zostanie także oferta „Połączenie w dobrej cenie”. Niższe ceny biletów dostępne będą w następujących relacjach:
  • Kraków – Wadowice – w cenie 5,00 zł (dotychczas 9,00 zł)
  • Kraków – Andrychów – w cenie 6,00 zł (dotychczas 10,00 zł)
  • Kalwaria – Wadowice – w cenie 2,00 zł (dotychczas 2,50 zł)
  • Kraków – Kęty – w cenie 9,00 zł (nowa oferta)

Od podanych wyżej cen obowiązują ulgi ustawowe: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%.

Linia Kraków – Zakopane

 • Po trwających ponad 9 miesięcy pracach przy przełożeniu linii kolejowej nr 97 na odc. Stryszów – Sucha Beskidzka związanych z budową zbiornika Świnna Poręba przywrócona zostanie pełna przejezdność trasy Kraków – Sucha Beskidzka – Zakopane. Na odcinku 8,5 km pociągi przejadą po torach o całkowicie nowym przebiegu wzdłuż brzegu przyszłego zbiornika wodnego oraz przez dwa mosty w Dąbrówce i w Zembrzycach o długości odpowiednio 234 i 400 metrów. W związku ze zmianą przebiegu linii likwidacji uległa stacja Skawce.
 • Liczba połączeń w relacji Kraków – Zakopane pozostanie na zbliżonym poziomie do obecnie obowiązującego rozkładu jazdy (2 pary codzienne, 1 para w dni robocze oraz dodatkowe pociągi przyspieszone w piątek wieczorem do Zakopanego i niedzielę wieczorem do Krakowa). Ponadto na odc. Kraków – Kalwaria Zebrzydowska ofertę uzupełnią połączenia Kraków – Bielsko Biała (3 pary codzienne i po jednym pociągu w piątek i niedzielę). Pojawi się również dodatkowe połączenie Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Sucha Beskidzka skomunikowane z porannym pociągiem Kraków – Bielsko Biała zapewniające dowóz do Suchej Beskidzkiej przed godz. 8.00.
 • Na trasie utrzymane zostaną dotychczasowe promocyjne ceny biletów w ofercie „Połączenie w dobrej cenie” obowiązujące od 15 czerwca 2014 r.:
  • Kraków – Zakopane - w cenie 14,00 zł
  • Kraków – Rabka Zdrój – w cenie 10,00 zł
  • Nowy Targ – Rabka Zdrój – w cenie 3,50 zł

Linia Sucha Beskidzka – Żywiec

 • Od 9.I.2015 r. po blisko 5-letniej przerwie przywrócone zostanie kursowanie pociągów regionalnych pomiędzy Suchą Beskidzką a Żywcem. Pociągi będą kursować z Suchej Beskidzkiej do Żywca w piątkowy wieczór i niedzielne przedpołudnie, natomiast w kierunku przeciwnym pojadą w sobotni poranek oraz niedzielne popołudnie. Wszystkie połączenia będą posiadały gwarantowane dogodne skomunikowanie na stacji Sucha Beskidzka w i z kierunku Krakowa. Oferta ta stanowi powielenie sprawdzonego schematu weekendowych połączeń Kraków – Bielsko-Biała i skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców powiatów suskiego i żywieckiego pracujących i studiujących w Krakowie, a także turystów podróżujących z Krakowa w Beskid Żywiecki.
 • Kursowanie pociągów pilotażowo przewidziane jest do 12.IV.2015 r., jednakże w przypadku zainteresowania podróżnych zostanie ono przedłużone na dalszy okres.
 • W trakcie przygotowania jest również specjalna oferta taryfowa dla nowych połączeń, o której poinformujemy w późniejszym terminie.

Linia Kraków – Sędziszów – Kielce

 • Liczba połączeń pomiędzy Krakowem a Sędziszowem i Kielcami będzie identyczna jak w rozkładzie jazdy 2013/14 – łącznie 20 połączeń na odc. Kraków – Sędziszów, w tym 4 pociągi do Kielc i 5 z Kielc oraz 1 pociąg do Ostrowca Świętokrzyskiego i 2 w kierunku przeciwnym.
 • Niestety z uwagi na znaczący wzrost liczby pociągów dalekobieżnych spółki PKP Intercity S.A. na odc. Kraków – Kozłów przy niezmienionej przepustowości linii pogorszeniu uległ rozkład jazdy popołudniowych pociągów odwozowych z Krakowa.

Linia Kraków – Trzebinia – Oświęcim / Katowice / Częstochowa

 • Zasadniczą zmianą w rozkładzie jazdy na terenie aglomeracji krakowskiej jest przejęcie przewozów na trasie Kraków Główny – Wieliczka Rynek Kopalnia przez nowego przewoźnika samorządowego – Koleje Małopolskie sp. z o.o. W związku z tym wszystkie pociągi kursujące dotychczas w relacji Oświęcim – Wieliczka Rynek-Kopalnia kursować będą w skróconej relacji Oświęcim – Kraków Gł., gdzie możliwa będzie dogodna przesiadka na pociągi w kierunku Wieliczki.
 • Liczba pociągów na trasie do Oświęcimia i Katowic pozostanie na zbliżonym poziomie do rozkładu jazdy 2013/14. Nieznacznym przesunięciom ulegną godziny kursowania niektórych pociągów.
 • Pomiędzy godziną 5.00 a 11:00 pociągi z kierunku zachodniego (Oświęcim/Katowice) docierać będą do Krakowa w cyklu co około pół godziny. Podobnie w godzinach popołudniowego szczytu – od 14.30 do 18.30 z Krakowa w kierunku zachodnim kursować będą dwa pociągi w ciągu godziny.
 • W wyniku połączenia relacji Tarnów – Kraków Gł. oraz Kraków Gł. – Krzeszowice / Oświęcim wprowadzono nowe poranne pociągi zapewniające bezpośredni dojazd z kierunku Tarnowa do zachodniej części aglomeracji krakowskiej:
  • Poc. 34408/9 rel. Tarnów (odj. 6.18) – Kraków Gł. (przyj. 8.05/odj. 8.06) – Oświęcim (przyj. 9.50),
  • Poc. 33424 rel. Tarnów (odj. 6.52) – Kraków Gł. (przyj. 8.41/odj. 8.42) – Krzeszowice (przyj. 9.22)
 • Od 1.III.2015 r. poc. 34310/1 rel. Kraków Gł. – Katowice i 43300/1 rel. Katowice – Kraków Płaszów kursować będą w wydłużonej relacji do i z Rybnika:
  • Poc. 34310/1 rel.  Kraków Gł. (odj. 20.49) – Katowice (przyj. 22.47/odj. 22.56) – Rybnik (przyj. 0.01),
  • Poc. 43310/1 rel. Rybnik (odj. 4.30) – Katowice (przyj. 5.30/odj. 5.33) – Kraków Płaszów (przyj. 7.42)
 • Od 15.III.2015 r. w rozkładzie jazdy pociągu „Orlik” rel. Kraków Płaszów – Częstochowa – Kraków Płaszów zgodnie z postulatami podróżnych pojawi się dodatkowy postój na stacji Sosnowiec Maczki.

Linia Kraków – Tarnów

 • W rozkładzie jazdy 2014/15 w dalszym ciągu występować będą utrudnienia związane z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi. W trakcie trwania rozkładu jazdy w kolejnych cyklach zamknięciowych dochodzić będzie do zmian odcinków i torów na których prowadzone będą roboty torowe. Wpływać to będzie w istotny sposób na zmiany godzin kursowania pociągów.
 • Zasadniczo oferta przewozowa na linii jest zbliżona do rozkładu jazdy 2013/14. Najistotniejsza zmiana dotyczyć będzie popołudniowego szczytu przewozowego. Z uwagi na ograniczoną przepustowość linii w tym okresie, pomiędzy godziną 15.00 a 16.00 z Krakowa w kierunku Tarnowa odjedzie tylko jeden pociąg (poc. 30311 rel. Kraków Gł. odj. 15.35 – Tarnów przyj. 17.33) zamiast dotychczasowych dwóch. Mając na uwadze zwiększoną w związku z tym faktem frekwencję, w celu zapewnienia odpowiednich warunków podróży zostanie on w dni robocze zestawiony z dwóch 4-wagonowych zespołów trakcyjnych.
 • Dodatkowy pociąg rel. Kraków Gł. (odj. 10.59) – Tarnów (przyj. 12.52)  pojedzie w dni robocze uzupełniając w ten sposób dotychczasową lukę w odjazdach pomiędzy 9.30 a 12.30.
 • Ponadto uwzględniając liczne wnioski podróżnych wprowadzono do rozkładu jazdy nowe połączenie - poc. 30338 rel. Tarnów (odj. 23.30) – Bochnia zapewniające odwozy z aglomeracji tarnowskiej po godz. 23.00.
 • Z uwagi na zamknięcia torowe na stacji Bochnia i brak możliwości rozpoczynania i kończenia tam biegu pociągów już od 14.XII.2014 r. za poc. 30338 oraz 3 inne pociągi zostanie wprowadzona komunikacja zastępcza:
  • za poc. 30301 rel. Bochnia (odj. 4.43) – Tarnów (przyj. 5.34) w celu ograniczenia wydłużonego czasu przejazdu autobusów zastępczych względem pociągu wprowadzone zostały 2 autobusy obsługujące różne odcinki trasy:
  • BUS 30301 Bochnia (odj. 3.30) – Brzesko Okocim (odj. 4.01) Tarnów (przyj. 5.18) obsługuje wszystkie stacje i przystanki na odc. Brzesko Okocim – Tarnów (nie obsługuje przystanków Rzezawa i Jasień Brzeski),
  • BUS 33051 Bochnia (odj 4.05) – Brzesko Okocim (odj. 4.37) – Tarnów (przyj. 5.23) obsługuje stacje i przystanki: Rzezawa, Jasień Brzeski, Brzesko Okocim i Tarnów.
   • za poc. 30303 rel. Bochnia (odj. 5.31) – Tarnów (przyj. 6.32)  - w celu możliwie najlepszej obsługi dowozów do Tarnowa na godzinę 7:00 został zastąpiony przez 4 autobusy obsługujące wybrane stacje i przystanki na trasie:
   • BUS 30303 Bochnia (odj. 4.49) – Tarnów przyj. (przyj. 6.38) obsługuje wszystkie stacje i przystanki na dotychczasowej trasie pociągu,
   • BUS 33087 Bochnia (odj. 4.49) – Tarnów (przyj. 6.22) obsługuje stacje Biadoliny, Bogumiłowice oraz Tarnów Mościce,
   • BUS 33089 Bochnia odj. (5.09) – Tarnów (przyj. 6.27) obsługuje stacje Rzezawa, Jasień Brzeski, Brzesko Okocim oraz Tarnów Mościce,
   • BUS 33091 Bochnia (odj. 5.20) – Tarnów (przyj. 6.32) obsługuje stacje Sterkowiec oraz Tarnów Mościce.
    • za poc. 30319 rel. Kraków Gł. (odj.  23.15) – Bochnia (przyj. 0.11)  - w celu sprawnej obsługi stacji z największą wymianą podróżnych zostały 2 autobusy:
    • BUS 30319 Kraków Gł. (odj. 23.19) – Bochnia (przyj. 1.01) obsługuje wszystkie stacje i przystanki po drodze,
    • BUS 33053 Kraków Gł. (odj. 23.19) – Bochnia (przyj. 0.30) obsługuje pod drodze wyłącznie stacje Kraków Płaszów i Kłaj.
     • za poc. 30338 rel. Tarnów (odj. 23.30) – Bochnia (przyj. 0.22) wprowadzony został BUS 30319 Tarnów (odj. 23.30) – Bochnia (przyj. 1.08) obsługujący wszystkie stacje i przystanki po drodze.

Komunikacja zastępcza na powyższych pociągach obowiązywać będzie przez cały okres cyklu zamknięciowego tj. do 14.III.2015 r.

Linia Tarnów – Krynica

 • Liczba połączeń na linii krynickiej pozostanie bez większych zmian. Na odc. Tarnów – Nowy Sącz podróżni będą mieć do dyspozycji 10 par połączeń (w tym 5 pociągów bezpośrednio z Krakowa i 4 do Krakowa). Do Krynicy dotrą 4 pary pociągów, z czego 2 pary bezpośrednio z Krakowa.
 • W okresie 14.XII.2014 r. – 14.III.2015 r. poc. 30611 rel. Tarnów – Nowy Sącz ze względu na przesunięcie godzin kursowania w pierwszym cyklu zamknięciowym o ok. 20 minut wcześniej względem rocznego rozkładu jazdy (odj. 15.31) i utratę skomunikowania z kierunku Krakowa wyjątkowo będzie rozpoczynał bieg na stacji Tarnów Mościce (odj. 15.25) w celu zapewnienia odwozów po godz. 15.00 z tej części miasta.

Linia Tarnów – Rzeszów

 • Liczba połączeń między Tarnowem a Rzeszowem taka sama jak w rozkładzie jazdy 2013/14 – 13 par pociągów. Ze względu na utrudnienia związane z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi powodującymi poważne utrudnienia w przygotowaniu optymalnego rozkładu jazdy na całej trasie pociągu mniejsza niż do tej pory będzie liczba bezpośrednich pociągów w relacji Kraków Gł. – Rzeszów – 3 pary zamiast dotychczasowych 5 par.
 • W dniu 14.III.2015 r. w godz. 0.00 – 18.00 ze względu na wstrzymanie ruchu pociągów na odc. Grabiny – Dębica za wszystkie pociągi na tym odcinku uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Skutkować to będzie istotnymi zmianami godzin kursowania wszystkich pociągów na całej linii nr 91 Kraków – Tarnów – Rzeszów w związku z czym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na rozkład jazdy w tym dniu.

Linia Kielce – Sędziszów – Katowice

 • Liczba oraz relacje pociągów na tej trasie pozostały niezmienione. Pomiędzy Sędziszowem a Katowicami funkcjonować będzie 12 połączeń, w tym 2 pociągi w rel. Katowice-Kielce i 1 pociąg w rel. Kielce-Katowice.
 • Najbardziej znacząca zmiana godzin kursowania dotyczyć będzie poc. 24907 rel. Sędziszów (odj. 8.43) – Katowice (przyj. 11.30) odjedzie ok. 90 minut wcześniej niż w rozkładzie jazdy 2013/14.

Informacje o zmienionych rozkładach jazdy znajdują się na plakatach stacyjnych, w Portalu Pasażera PKP PLK S.A. (http://rozklad.plk-sa.pl), w internetowych wyszukiwarkach połączeń (m.in. http://rozklad.sitkol.pl/)  oraz w liniowych rozkładach jazdy załączonych poniżej.

Zachęcamy przed odbyciem podróży do upewnienia się odnośnie odjazdu lub przyjazdu pociągu, z którego zamierzają Państwo skorzystać w wybranym przez siebie dniu.

ZałącznikRozmiarData
105-Rozkład jazdy Kielce - Sędziszów - Katowice ważny od 14 grudnia 2014 r. do 14 marca 2015 r.95.85 KB2014-12-05
107-Rozkład jazdy Kraków Gł. - Sędziszów - Kielce ważny od 14 grudnia 2014 r. do 14 marca 2015 r.110.74 KB2014-12-05
120-Rozkład jazdy Kraków Gł. - Tarnów ważny od 14 grudnia 2014 r. do 14 marca 2015 r.134.32 KB2014-12-05
121-Rozkład jazdy Tarnów - Rzeszów ważny od 8 stycznia 2015 r. do 14 marca 2015 r.81.39 KB2015-01-20
130-Rozkład jazdy Tarnów - Nowy Sącz - Krynica ważny od 14 grudnia 2014 r. do 14 marca 2015 r.107.14 KB2014-12-11
135-Rozkład jazdy Kraków Gł. - Sucha Beskidzka - Zakopane ważny od 14 grudnia 2014 r. do 14 marca 2015 r.127.24 KB2014-12-16
137-Rozkład jazdy Sucha Beskidzka - Żywiec ważny od 14 grudnia 2014 r. do 14 marca 2015 r.86.86 KB2014-12-05
139-Rozkład jazdy Kraków Gł. - Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko Biała ważny od 14 grudnia 2014 r. do 14 marca 2015 r.100.62 KB2014-12-05
140/150-Rozkład jazdy Kraków - Oświęcim i Kraków - Katowice ważny od 14 grudnia 2014 r. do 14 marca 2015 r. 146.49 KB2015-02-06