Przewóz roweru

Podróżny może zabrać ze sobą do pociągu jeden nieopakowany rower i przewieźć go odpłatnie. Złożony rower w pokrowcu oraz rowerek dziecięcy (dwukołowy lub trójkołowy) nie podlegają opłacie i są przewożone w ramach bagażu ręcznego.

Rower może być przewożony:
1) w wagonie przystosowanym do przewozu rowerów,
2) w pierwszym przedsionku pierwszego wagonu lub ostatnim przedsionku ostatniego wagonu w składzie pociągu,
3) w przedziale lub w wyznaczonym miejscu oznaczonym odpowiednim piktogramem - pod warunkiem, że dany przedział nie jest zajęty dla potrzeb służbowych i     oznakowany jako "przedział służbowy",
w przypadku gdy nie występują szczególne okoliczności uniemożliwiające wniesienie roweru i swobodne jego wprowadzenie oraz ustawienie w pociągu (np. wysoka frekwencja podróżnych i brak miejsca na rower). 
Podróżni z biletem na przewóz roweru z gwarancją miejsca przeznaczonego do przewozu roweru mają pierwszeństwo w zajęciu tego miejsca.
Pamiętaj:
1) przewóz roweru odbywa się pod nadzorem podróżnego,
2) rower nie może utrudniać przejazdu innym podróżnym, ani  zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie,
3) obsługa pociągu może nie dopuścić podróżnego z rowerem do przewozu w razie gdy przewóz roweru zagraża bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie.
Bilet na przewóz roweru pod nadzorem podróznego  jest wydawany  bez określania relacji, a termin ważności takiego biletu jest uzależniony od rodzaju biletu na przejazd, do którego został sprzedany, np. bilet na przewóz roweru kupiony łącznie lub do okazanego biletu turystycznego jest ważny w terminie określonym na bilecie turystycznym. Do biletu "tam i z powrotem" wydaje się dwa bilety na przewóz odrębnie dla każdego kierunku ze wskazaniem relacji przewozu.
Posiadacze biletów okresowych (odcinkowych, sieciowych) mogą  korzystać z biletu na przewóz roweru pod nadzorem podróżnego, uprawniającego  do przewozu roweru w dniu wskazanym przez nabywcę (oczywiście w okresie ważności posiadanego okresowego biletu na przejazd)
Poza tym podróżni, którzy codzienne przewożą rower lub często z nim podróżują, mogą skorzystać z biletu sieciowego miesięcznego na przewóz roweru  Bilet taki uprawnia do wielokrotnego przewozu roweru pociągami REGIO i interREGIO przez okres jednego miesiąca, np. od 10 czerwca do 9 lipca.   

Cena biletu na przewóz roweru pod nadzorem podróżnego wynosi 7 zł, a biletu sieciowego miesięcznego na przewóz roweru - 60 zł. 

Turystów podróżujących z rowerami do krajów sąsiednich ucieszy wiadomość, że ich polskie bilety na przewóz roweru (bez określenia relacji) ważne są:

  • w Czechach - do pierwszej stacji granicznej na odcinku kolei sąsiedzkiej w pociągach przygranicznych uruchamianych przez Przewozy Regionalne i Koleje Czeskie (ČD) przez przejście graniczne Lichkov oraz do stacji Harrachov,
  • w Niemczech - do stacji: Löcknitz, Tantow, Forst(Lausitz), Frankfurt(Oder) i Küstrin Kietz,
  • na Białorusi - do stacji Grodno i Brześć.

Ponadto na podstawie biletu na przewóz roweru ze zryczałtowaną opłatą za 10 zł (bez określonej relacji) zakupionego: 

  • do Biletu turystycznego + Czechy lub Czechy+ można przewozić rower na wybranych odcinkach w Czechach w 2 klasie pociągów Kolei Czeskich (ČD) i GW Train Regio. Bilet ten jest ważny w terminie ważności Biletu turystycznego + Czechy lub Czechy+;
  • do biletu Euro - Nysa (ZVON) można przewozić rower na wybranych odcinkach w Polsce, Czechach i Niemczech.

Bilety na przewóz roweru pod nadzorem podróżnego honorowane są przez niektórych innych przewoźników kolejowych w relacjach krajowych.

W zastępczej  komunikacji autobusowej  nie ma możliwości przewozu rowerów.

Czy podróżny przewożący rower jest  osobą o ograniczonej sprawności ruchowej, która jest zwolniona z obowiązku zgłaszania się do obsługi pociągu po bilet na przejazd/przewóz ?

Podróżnego nadzorującego przewóz roweru w pociągu zaliczamy do  osób o ograniczonej sprawności ruchowej  z racji tego, że nie może on w sposób  dostępny dla innych podróżnych poruszać się po pociągu, sprawując jednocześnie nadzór nad rowerem.

Uwaga!  Do osób o ograniczonej sprawności ruchowej nie zalicza się osób, które są pod wpływem alkoholu lub  środków odurzających.

Zgodnie z § 10 Regulaminu przewozu (RPR)  odprawy osób  o ograniczonej sprawności ruchowej  dokonuje się w trakcie kontroli dokumentów przewozu bez pobierania opłaty za wydanie biletu w pociągu.