Kontakt - świętokrzyskie

"Przewozy Regionalne" sp. z  o.o.
Oddział Świętokrzyski z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
  Al. Niepodległości 90
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.: 782 555 700
sekretariat.kielce@p-r.com.pl
Skargi i reklamacje dotyczące niewykonania  lub nienależytego wykonania umowy przewozu przyjmuje:
Dział Handlowy
                   tel.782 555 573  (w dni robocze w godz. 7.00-15.00)
reklamacje.kielce@p-r.com.pl
Zgłoszenia przejazdu osób niepełnosprawnych przyjmuje:
Dział Handlowy
        tel.782 555 573 (w dni robocze w godz.7.00 - 14.00)
pomoc.kielce@p-r.com.pl
oraz całodobowo tel.782555576
Informacje o możliwości zorganizowania przejazdu grupowego udziela:
Dział Handlowy
tel.782 555 808 (w dni robocze w godz.7.00-14.00)
grupy.kielce@p-r.com.pl

Aktualne informacje o sytuacji ruchowej dotyczącej pociągów Przewozów Regionalnych kursujących na terenie województwa świętokrzyskiego, można uzyskać pod
nr telefonu: 782 555 576.